Xidmət Şərtləri

Bu Xidmət Şərtləri müqaviləsi (“Müqavilə”) VatsApplusYukle (“biz”, “biz” və ya “bizim”) və istifadəçi (“siz” və ya “istifadəçi”) tərəfindən və arasında bağlanır. vatsapplusyukle.com-a (“Xidmət”) daxil olmaqla və ya istifadə etməklə siz bu Müqavilədə qeyd olunan şərtlərə əməl etməyə və onlara əməl etməyə razılaşırsınız. Bu şərtlərlə razı deyilsinizsə, lütfən, Xidmətimizdən istifadə etməkdən çəkinin.

1. Şərtlərin qəbulu

 •     Xidmətimizə daxil olmaq və ya ondan istifadə etməklə siz bu şərtləri oxuduğunuzu, başa düşdüyünüzü və onlarla bağlı olduğunuzu qəbul edirsiniz.

2. Xidmətdən istifadə

 •     Siz Xidmətdən bütün müvafiq yerli, əyalət, milli və beynəlxalq qanun və qaydalara uyğun istifadə etməyə razılaşırsınız.
 •     Hesabınız altında baş verən bütün fəaliyyətlərə görə yalnız siz məsuliyyət daşıyırsınız.

3. Məzmun

 •     İstifadəçilər hər hansı müvafiq qanun və ya qaydaları pozan məzmunu yükləyə, yerləşdirə və ya ötürə bilməzlər.
 •     Biz xəbərdarlıq etmədən bu şərtləri pozan hər hansı məzmunu silmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

4. Məxfilik

 •     Xidmətdən istifadəniz həmçinin [Məxfilik Siyasətinə keçid] ünvanında tapıla bilən Məxfilik Siyasətimizlə tənzimlənir.

5. Xitam

 •     Biz hər hansı səbəbdən əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən öz mülahizəmizə əsasən hesabınızı və Xidmətə girişi dayandırmaq və ya dayandırmaq hüququnu özümüzdə saxlayırıq.

6. Əqli Mülkiyyət

 •     Xidmətdə mövcud olan bütün məzmun və materiallar əqli mülkiyyət qanunları ilə qorunur.
 •     Siz bizim açıq yazılı razılığımız olmadan hər hansı məzmundan törəmə işləri təkrar istehsal etməməyə, yaymamağa və ya yaratmamağa razılaşırsınız.

7. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

 •     VatsApplusYukle heç bir halda Xidmətdən istifadə nəticəsində və ya onunla əlaqəli hər hansı birbaşa, dolayı, təsadüfi, xüsusi və ya ardıcıl zərərlərə görə məsuliyyət daşımır.

8. Şərtlərə Dəyişikliklər

 •     Biz öz mülahizəmizlə bu şərtlərin hər hansı hissəsini yeniləmək, dəyişdirmək və ya dəyişdirmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq. Dəyişikliklər üçün vaxtaşırı bu səhifəni yoxlamaq sizin məsuliyyətinizdir.

9. İdarəetmə Qanunu

 •     Bu Müqavilə [Sizin yurisdiksiyanızın] qanunlarına uyğun olaraq idarə olunacaq və təfsir ediləcəkdir.

Əlaqə:

[email protected]